Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Αμοιβή
Αμοιβή
Η αμοιβή εργασίας καθορίζεται από τον τύπο, είδος και την ποσότητα των οχημάτων, την χιλιομετρική απόσταση για την μετάβαση στο χώρο του πελάτη από το χώρο της εταιρείας.