Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Αμοιβή
Συνεργασίες
ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ – ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε
Εταιρεία μακροχρόνιων μισθώσεων αυτοκινήτων.
 
ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS.
Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

ALPHA BANK
Διεύθυνση καθυστερήσεων λιανικής τραπεζικής.

MARFIN EGNATIA BANK (Παλαιός συνεργάτης από το 2005).
Διεύθυνση είσπραξης απαιτήσεων. Τμήμα διαχείρησης αυτοκ/των.

LAIKI FIN Α.Ε.(Πρώην MARFIN EGNATIA FIN).
Χρηματοδοτήσεις.Εμπορία οχημάτων.

LAIKI LEASING (Πρώην MARFIN LEASING).
Χρηματοδοτικές μισθώσεις.

MILLENNIUM FIN.(Παλαιός συνεργάτης)
Χρηματοδοτήσεις. Εμπορία οχημάτων.

MILLENNIUM BANK..(Παλαιός συνεργάτης)
Τράπεζα.
 
VW BANK GMBN
Τράπεζα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τράπεζα.

SFS HELLAS FINANCE
Εκμισθώσεις και Εμπορία αυτοκινήτων.

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ
Δικηγορική Εταιρεία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διεύθυνση οριστικής καθυστέρησης & διαχείρηση απαιτήσεων.