Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Αμοιβή
Υπηρεσίες
Αναφορά στα στοιχεία (μάρκα, τύπο, ημερομ.πρώτης αδείας, κυλινδρισμού, θυρών,διαν.χλμ), σημείων αναγνώρισης(αριθ.πλαισίου),εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας, ημερομ. κατασκευής για μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής. Εκτίμηση και περιγραφή για το συνολικό κόστος αποκατάστασης ζημιών του αμαξώματος τών μηχανικών μερών, ελαστικών τροχών , αναλωσίμων και του εσωτερικού χώρου. Εκκίνηση και δοκιμή του κινητήρα με δικά μας μέσα όταν αυτό δεν είναι εφικτό από τα ίδια μέσα λόγω ακινησίας ή άλλης αιτίας. Την οδήγηση για την καλή λειτουργία, όπου το επιτρέπει ο χώρος και οι ανάλογες συνθήκες.

Προσδιορισμός μείωσης της αξίας λόγω παλαιού τρακαρίσματος ή κακής επισκευής. Επίσης, προσδιορισμός αξίας ανάλογα με τη χρήση του οχήματος (Επιβατικό Ιδιωτικής Χρήσης, Φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης, Οχήματος Δημοσίας Χρήσης, Μεταφοράς επιβατών και προσωπικού, Ελκυστήρων, Αγροτικών και Γεωργικών μηχανημάτων, Αυτοκινούμενων, Ηλεκτροκίνητων οχημάτων, Δικύκλων και Τρικύκλων μοτοσυκλετών ή με 4 τροχούς.

Υπολογισμός της χονδρικής τιμής πώλησης λαμβάνοντας υπόψη την λιανική τιμή, την απαξίωση λόγω παλαιότητας ή χρήσης, τα διανυθέντα χιλιόμετρα και το κόστος αποκατάστασης ζημιών.