Υπηρεσίες
Συνεργασίες
Αμοιβή
Προφίλ
Γεωργόπουλος Χαράλαμπος του Βασιλείου.
Εκτίμηση κατάστασης οχημάτων τεχνικός και ποιοτικός έλεγχος.
 
Απευθύνεται σε: Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζες, Εταιρείες μακροχρόνιας μίσθωσης, Στόλους μεταφορικών μέσων εταιριών, Δικηγορικά γραφεια, Ιδιώτες. 
Έναρξη εργασιών το 1985 στον χώρο επισκευής οχημάτων έχοντας ήδη 10ετή εμπειρία. Από το 1995 αναλαμβάνει τον έλεγχο, την παραλαβή και τη γενική προετοιμασία προς πώληση μεταχειρισμένων οχημάτων. Το 2000 οι εργασίες επεκτάθηκαν σε εκτίμηση κατάστασης, τον τεχνικό και ποιοτικό έλεγχο αυτών στο χώρο του πελάτη, την αξιολόγηση οχημάτων που έχουν αφαιρεθεί λόγω χρεών καθώς και την παραλαβή εταιρικών οχημάτων και μακροχρόνιας μίσθωσης κατά την επιστροφή  ή τη λήξη τους.